Công Viên Bách Thảo Hà Nội ( Vườn Bách Thảo) là một công viên cây xanh – được ví như lá phổi xanh của hà nội nằm ở phía