Khách Sạn Gia Thịnh Hà Nội -19 Hàng Bạc Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  được đánh giá là ( KHÁCH SẠN GẦN HỒ HOÀN KIẾM HÀ NỘI GIÁ