Quận Hà Đông nằm ở vị trí trung tâm hình học của thành phố Hà Nội nên lượng Nhà Nghỉ Khách Sạn ở Quận Hà Đông Hà Nội